regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Activiteiten

 

Actieve partner van de lekenwerking van de redemptoristen in de Clemensprovincie

De Clemensprovincie biedt op jaarbasis tal van mogelijkheden aan om dit proces van ontdekking en samenwerking te stimuleren. Zo is er de jaarlijkse ontmoetingsdag voor alle leken binnen de provincie die verbonden zijn met de redemptoristen: Clemensdag.
Daar neemt Effata met zoveel mogelijk vrijwilligers aan deel.

Tijdens zo’n ontmoetingsdag wordt er kennis gemaakt met de verschillende initiatieven in de provincie en wordt er samen gezocht naar nieuwe wegen om de spiritualiteit van de redemptoristen te herbronnen.

In 2012 ging de Clemensdag door op zaterdag 17 maart 2012 in het Jugend-KLoster Kirchhellen (D).
Het thema was: "Clemens Maria Hofbauer (1751-1820)" - 'Een geïnspireerd en inspirerend mens'.
Terugblik op de Clemensdag  >>  lees hier een verslag.
De preek van de provinciaal Johannes Römelt vind je hier.

In 2013 ging de Clemensdag door bij de Effatagemeenschap te Gent (B).
Het thema was: "Waar het hart vol van is..." - 'Intimiteit en missie bij Alfonso M. de Liguori'.
Lees hier de tekst van Ed Hone CSsR.

In 2014 ging de Clemensdag door op zaterdag 15 maart 2014 in Klooster Wittem (NL).
Het thema was: "In het voetspoor van Jezus" - 'Het leven volgens de evangelische raden betreft iedere Christen'.
Terugblik op de Clemensdag  >>  lees hier een verslag.
De volledige tekst van de lezing van zr. Anneliese Herzig vind je hier.

In 2015 ging de Clemensdag door op zaterdag 14 maart 2015 in CoJoBo (Collegium Josephinum Bonn) te Bonn (D).
Het thema was: "Het vuur van het geloof verder geven".
Terugblik op de Clemensdag  >>  lees hier een verslag.

Dit jaar ging de Clemensdag door op zaterdag 12 maart 2016 in Klooster Wittem (NL).
Het thema was: "Nabijheid die vrij Laat" - De icoon van de Moeder van Altijddurende Bijstand als inspiratie voor een leven in het teken van de verlossing.

De redemptoristen hebben in 2009 de “Clemensacademie” opgericht. Dit is een samenwerkingsverband tussen leken en redemptoristen dat heel het proces van de zoektocht naar een eigentijdse redemptoristische spiritualiteit mee stimuleert en begeleidt. Ook hier zijn enkele mensen van de Effatagemeenschap bij betrokken.

Lekendag

 

Present op de jaarlijkse bezinningsdagen

De provincie richt elk jaar voor de religieuzen, geassocieerden, beroepskrachten en leken bezinningsdagen in. In een hartelijke sfeer is er ruimte voor het delen van leven om en rond het evangelie, om samen liturgie te vieren en vooral: om de gemeenschap onder elkaar te verdiepen. Ook hier is Effata met een kerngroep jaarlijks aanwezig.

In 2015 ging het over "De 'Kom-woorden' van Jezus", ingeleid door pater Augustin Schmied.
Op onderstaande foto staan de deelnemers van Effata.

Bad Honnef 2015

(v.l.n.r.) Chris, Odette, Caië, Walter, Bernadette, Dirk, p. Augustin, Fons, Chrisje, Agnes en Ludwin (niet op de foto)

 

Op zoek naar de bronnen van het redemptoristische charisma

Reeds drie maal ondernam Effata een eigentijdse bedevaartstocht naar Scala (Napels) en naar andere plaatsen in Italië die een bijzondere betekenis hebben in het leven van Alfonsus van Liguori en in het ontstaan van de congregatie van de redemptoristen. Deze drie reizen waren een kans  om meer vertrouwd te geraken met de bronnen van het charisma, maar tegelijk ook een uitdaging de zoektocht verder te zetten om met deze ervaringen nieuwe wegen te gaan.
Je kunt een boeiend reisverslag lezen en onze foto’s bekijken.

Terug naar boven  terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be