regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Partnerschap met Damiaanactie

Verschillende vrijwilligers van de Effatagemeenschap hebben bewust gekozen voor een vrijwilligersengagement binnen de Damiaanactie. Deze verbinding is ontstaan doorheen de samenwerking van het Effatakoor met de Damiaangospelconcerten.
Dit kan gaan van het coördineren van de vrijwilligerswerking in Oost-Vlaanderen via het Steunpunt Damiaanactie tot grootbeeldanimator om in de scholen via een passende presentatie en campagnefilm de werking van Damiaanactie voor te stellen. Verschillende leden van de Effatagemeenschap hebben reeds een inleefreis meegemaakt naar Bangladesh om daar de terreinwerking van Damiaanactie te leren kennen.

Jaarlijks wordt na een viering ook de campagnefilm getoond en doen de catechisten sterzingen t.v.v. Damiaanactie. Dit jaar bracht dit 505,98 euro op.

damiaanactie 2015                      logo damiaanactie
                                                                                                                                                                                www.damiaanactie.be

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be