regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Effata en de geassocieerdenwerking van de Clemensprovincie

De geassocieerden zijn leken die zich geroepen voelen om mee drager te worden van het redemptoristisch charisma. Het is een keuze om je leven te laten inspireren door het evangelie en een boodschap van bevrijding en hoop uit te dragen vervlochten door en in je dagelijks leven.

Geassosieerden voelen zich verbonden met de grote redemptoristische familie. Daar waar ze wonen en werken proberen ze hun steentje bij te dragen om het redemptoristisch verhaal verder door te geven door hun manier van leven.

Op vrijdag 14 maart 2014 gingen acht vrouwen en mannen een associatie aan met de redemptoristen van de provincie St.-Clemens. Ze waren afkomstig uit Vlaanderen, Nederland en Duitsland. In een individuele overeenkomst legden de redemptoristen enerzijds en de geassocieerden anderzijds de wederzijdse rechten en plichten vast. Voorop staat een commitment om leven en verantwoordelijkheid met elkaar te delen, met behoud van ieders eigen positie en verantwoordelijkheid.

Aan de associatie ging een tweejarig traject vooraf. Tijdens dit traject stonden de kandidaten stil bij de spiritualiteit van de redemptoristen en reflecteerden zij op de implicaties van de stap die zij wilden zetten. In het komende najaar hopen de redemptoristen te starten met een nieuwe groep.

Er zijn op dit moment twaalf geassocieerden. Zij allen kregen tijdens in de gebedsdienst waarin de nieuwe geassocieerden toetraden een kaars.

Zie hier enkele foto's van deze dag.

geassocieerden 2014

De geassocieerden van de Effatagemeenschap zijn:
Chris Van Laere - Bernadette Van Laere - Dirk De Troyer - Ludwin Bruylandt en Walter Van Wouwe
.

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be