regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Leesclub

Geloven in de wereld van vandaag vraagt ook de durf om na te denken en vragen toe te laten. De durf om je eigen visies en meningen te confronteren met andere visies en meningen. Op deze manier verruimt en verdiept men ook zijn eigen inzicht in spiritualiteit, pastoraal, bijbel, kerk, liturgie en maatschappelijk engagement. Vaak openen nieuwe gedachten ook nieuwe wegen van denken, voelen en handelen.

Om dit proces te stimuleren worden er op jaarbasis een drietal boeken gelezen en nadien samen besproken.
De deelnemers lezen individueel het boek en verzamelen hun reacties.
Op de avond van de leesclub is er eerst een korte inleiding en dan wordt er open van gedachten gewisseld.
Tot nu toe werden op deze manier reeds méér dan 50 boeken samen besproken.
De boeken die worden besproken worden door de groep zelf gekozen.

Info: Fons Van Wielendaele

Te bespreken boek

Titel: 
Niet voor de winst
Waarom de democratie de geesteswetenschappen nodig heeft

Niet voor de winst

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Auteur: 
Martha Nussbaum
Wanneer: 
Donderdag 18 oktober 2018 om 20 uur
Waar: 
Clemenspoort, Overwale 3, 9000 Gent (Sarnelli-zaal)

Info: 

Over dit boek
In het onderwijs heeft zich de afgelopen decennia een stille crisis voorgedaan: lang werd onderwijs gezien als de plek waar leerlingen kritisch leren denken en gevormd worden tot ontwikkelde en begripvolle burgers. Maar sinds we economische groei boven alles plaatsen, is ook het onderwijs erop gericht economisch nuttige en productieve leerlingen af te leveren.
Deze kortzichtige focus op nuttige vaardigheden heeft ons vermogen om ons kritisch te verhouden tot autoriteit aangetast, heeft onze sympathie voor mensen die anders zijn gereduceerd en heeft ons vermogen om complexe mondiale vraagstukken te beoordelen beschadigd. Het verlies van deze basale vaardigheden vormt een ernstige bedreiging voor de democratie.
Met 'Niet voor de winst' schreef Martha Nussbaum een overtuigend manifest tegen het streven om onderwijs te zien als gereedschap van het bruto nationaal product. Aan de hand van voorbeelden van onderwijsontwikkelingen in verschillende landen laat zij zien hoe een herwaardering van de alfa-vakken ertoe kan bijdragen dat leerlingen weer worden opgevoed tot mondige, democratische burgers.

Ineke Sluiter, hoogleraar klassieke talen aan de universiteit Leiden, schreef het voorwoord voor deze Nederlandse editie.

Over de auteur
Martha Nussbaum is hoogleraar recht en ethiek aan de universiteit van Chicago. Tot haar bekendste boeken horen 'Wat liefde weet' en 'Oplevingen van het denken'. In Nederland kreeg zij grote bekendheid door haar optreden in de televisiedocumentaire Van de schoonheid en de troost. Zij ontving eredoctoraten van de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, het Institute of Social Studies in Den Haag en van de Universiteit Leuven.

Recensie(s)

- Hans Wansink: lees hier het artikel

- Arnold Heumakers: lees hier het artikel

Terug naar boven  Terug naar boven


Besproken boeken

DATA
TITEL
AUTEUR(S)
17/05/2018
De nacht van de biechtvader Tomáš Halík
24/01/2018
Van macht ontdaan René Grotenhuis
08/05/2017
Het verstoorde leven. Dagboek van Etty Hillesum  
16/01/2017
Waar blijft de kerk Erik Borgman
20/10/2016
Een nieuwe aarde - Dé uitdaging van deze tijd Eckhart Tolle
26/05/2016
Hoog tijd voor een andere God Roger Burggraeve
21/01/2016
Proeven van goed samenleven Thijs Caspers
15/10/2015
Jezus van Nazaret - een mens als wij? Roger Lenaers
21/05/2015
Een weg van verstilling (Meister Eckhart) Marcel Braekers
15/01/2015
BGT (Bijbel in Gewone Taal) NBG (Nederlands Bijbelgenootschap)
16/10/2014
Vriend voor het leven Huub Oosterhuis
15/05/2014
Op verkenning in een nieuw land Roger Lenaers
10/01/2014
Paus Franciscus Francesca Ambrogetti & Sergio Rubin
19/10/2013
Bestaat u? Jean-Jacques Suurmond
30/05/2013
De kardinaal hoopt Olivier Le Gendre
21/02/2013
Dalai Lama - man, monnik, mysticus Mayanck Chhaya
25/10/2012
Vrouw zoekt God Lauren F. Winner
24/05/2012
Religie voor atheïsten Alain de Botton
19/01/2012
Is de kerk nog te redden? Hans Küng
20/10/2011
Tegenstrijdig Ongeloof Wiel Smeets
19/05/2011
Gedreven tussen goed en kwaad Roger Burggraeve & Ilse Van Halst
18/02/2011
Biecht van een kardinaal ~ deel 3 Oliver Le Gendre
03/12/2010
Biecht van een kardinaal ~ deel 2 Oliver Le Gendre
15/10/2010
Biecht van een kardinaal ~ deel 1 Oliver Le Gendre
30/09/2010
De minnaar, de monnik en de rebel Suzanne van der Schot
20/05/2010
De weg naar Mekka Jan Leyers
21/01/2010
Leuke meiden Geeri Bakker e.a.
17/09/2009
Vrienden van God Timothy Radcliffe
28/05/2009
De Marketing van God Charles Swietert
29/01/2009
Waarop wachten wij? Notker Wolf
25/09/2008
Pastores gaan voorbij Marie-José Janssen & Gerard Zuidberg
22/05/2008
Levenslessen van een abt Christopher Jamison
31/01/2008
Sporen van geestkracht Ignace D'hert (hoofdredacteur)
18/10/2007
Waar draait het om als je christen bent? Timothy Radcliffe
31/05/2007
De God van Nederland Elma Drayer & Pieter van der Ven
25/01/2007
De kunst van de liturgie Kees Kok
26/10/2006
Pelgrims onderweg Lucette Verboven
20/04/2006
teksten van Paul Zulehner, paters Lasso, Tobin en Dembek
19/01/2006
Menslievendheid moet ik aanzeggen Frans Boddeke
08/09/2005
Al de vragen van ons leven Roger Burggraeve & Ilse Van Halst
26/05/2005
Je geloof doorgeven, hoe doe je dat? Stef Desodt
04/02/2005
Leven: maar hoe? Eugeen Drewermann
04/11/2004
Boek van levenskunst Anselm Grun
13/05/2004
Op weg naar de herberg Jan Hendriks
15/01/2004
De Effatagemeenschap en mystagogie Guido Moons
16/10/2003
Gezocht: gelovige Annekatrien Depoorter - Dirk Kerckhoven - Erik Galle
05/06/2003
Tussen Rome en leven Roger Burggraeve
06/02/2003
Wat gelooft een goede moslim? Emilio Platti
26/09/2002
Het verhaal gaat Nico ter Linden
30/05/2002
We hebben Hem herkend Trees Dehaene
31/01/2002
Mystiek is liefde William Johnston
04/10/2001
Vrijuit Peter Schmidt
23/01/2001
De wereld van Thomas en Elke Marcel Verhelst
26/09/2000
Kerk zonder wierook Ignace D'Hert
23/05/2000
Pelgrim in het leven Lucette Verboven
01/02/2000
Als 't kwaad goede mensen treft Harold S. Kushner

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be