regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

ONZE MISSIE


Hoe het begon

De kiem van de Effatagemeenschap werd gelegd in 1990 in het redemptoristenklooster aan de Voskenslaan te Gent.
Via de Afrikalaan kwam de gemeenschap in 1996 in de Stropstraat bij de Broeders van Liefde terecht.


Ons motto

Samen vieren, samen zingen, samen zorg dragen voor elkaar, was en is de drijvende inspiratie van de gemeenschap.

missie viering


 

 

 

 

 

 

 

Onze naam: Effata – Ga open

De naam is door de groep bewust gekozen. Effata wil zeggen: “Ga open”. Het is een opdracht.
De Effatagemeenschap staat open voor allen die op zoek zijn naar zinvol en waardevol leven.
Vooral armen en kwetsbaren mogen er zich komen warmen.
Maar ook de zoeker en de twijfelaar, hij of zij die de weg verloren heeft in het leven of in de kerk zijn er welkom.
Zo heeft de gemeenschap de keuze gemaakt om mensen met een verstandelijke beperking tot hun eerste broers en zussen te maken. Een andere concrete keuze is de inzet voor de Damiaanactie.
De openheid is tevens een gevoeligheid voor alles wat zich in de samenleving afspeelt en wat om zorg en aandacht vraagt.


Het kloppende hart van de Effatagemeenschap is de zaterdagavondviering

Ons kompas is het joods-christelijke verhaal en het leven van Jezus van Nazareth.
Week na week wordt in de liturgie de bijbel levensecht. Zo wordt de liturgie een kracht voor het dagelijkse leven.


Onze spiritualiteit

We laten ons in het bijzonder leiden door het verhaal van Sint-Alfonsus en de redemptoristen. Telkens opnieuw wordt ons Gods  overvloedige verlossing en liefde aangezegd. De gevolgen zijn merkbaar. We helpen elkaar de lasten van het leven te dragen om zo hoopvol, kwetsbaar rechtop, samen met anderen, te werken aan een bevrijde wereld.
We leren van onszelf houden, ook van onze kwetsbare en gebroken kanten.
Daardoor leren we van elkaar houden en gunnen we elkaar licht en ruimte in het samen werken en het samen zijn.
Wij proberen authentiek te zijn in onze contacten. Anders zijn kan, verschillen van visie mag.
Het blijft een uitdaging om open en respectvol met deze verschillen om te gaan.
Voor ons is het woord van Paulus “Voor de vrijheid heeft Hij ons vrijgemaakt” (Galaten 5, 1) belangrijk.
Je merkt dat in taal en teken.


Een dynamische gemeenschap

De Effatagemeenschap wil een dynamische gemeenschap zijn.
Structuren en organisatiemomenten staan ten dienste van de dynamiek van de gemeenschap en niet omgekeerd.
De gemeenschap kan rekenen op een stuurgroep die probeert de suggesties, de bewegingen en de initiatieven te stroomlijnen. Maar toch wordt iedereen gestimuleerd om zijn verantwoordelijkheid op te nemen.
Jongeren worden uitgenodigd in dialoog hun plaats binnen de gemeenschap te vinden.
Er wordt efficiënt omgegaan met tijd en middelen zodat het leven kan blijven stromen.


Effata is meer dan de wekelijkse viering

Na de zaterdagavondviering is er steeds gratis koffie en maandelijks wordt ook samen gegeten.
Er is ruimte voor een gebedsgroep ‘Tabor’, de leesclub, de catechesewerking, een werkgroep liturgie, het koor, de Wereldwinkel, voor vormingsmomenten en ontspanning …


De gemeenschap: onze joker

De Effatagemeenschap is één van de vele kerkplekken die tonen dat het joods-christelijke verhaal een plaats heeft in onze snel veranderende wereld. Misschien komt dit juist doordat de gemeenschap duidelijke keuzes heeft gemaakt: zich openstellen, zich redemptoristisch inspireren en alle troeven op de gemeenschap zetten. Zo kan deze gemeenschap uitgroeien tot een warme haven.

† Terug naar boven  Terug naar boven

 

 

ONS LOGO

logo effata

Ons logo is de letter alef, de eerste letter van het joodse alfabet en meteen de eerste letter van het woord “Effata” in de originele taal geschreven. Het woord Effata staat voor “ga open”. Openheid, verbondenheid en gemeenschap zijn onze sleutelwaarden. Tegelijk verkiezen we voor de joodse letter alef om onze verbondenheid uit te drukken met het joods-christelijke geloofsverhaal.
Rechts vanboven vind je het nieuwe logo van de Clemensprovincie. Hiermee drukken we de keuze uit om een deel te zijn van de grote redemptoristische familie. We verbinden ons met de brede lekenbeweging van de redemptoristen en openen ons voor de bronnen van de redemptoristische spiritualiteit.

Terug naar boven  Terug naar boven


ONS VISITEKAARTJE

visitekaartje1

visitekaartje2

Het visitekaartje kan je ook downloaden als pdf-bestand: pdf (1,46 MB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be