regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Partnerschap

Op 1 augustus 2005 werd in Zwitserland de nieuwe provincie Sint-Clemens opgericht. Deze provincie is een nieuw samenwerkingsverband tussen de redemptoristen uit Vlaanderen, Nederland, Noord-Duitsland (Keulen) en Zwitserland. Het opzet is om binnen dit grote samenwerkingsverband de uitdagingen waar de redemptoristen voor staan samen aan te pakken. Dit behelst o.a. het organiseren van de ouderenzorg binnen de congregatie. Maar ook het zoeken naar nieuwe creatieve wegen om met leken samen te werken en zo het redemptoristische charisma te herbronnen behoren tot dit opzet.

De Effatagemeenschap is gedragen en bezield door pater Guido Moons die zelf pater redemptorist is en op dit moment mee verantwoordelijkheid draagt voor het bestuur van de Sint-Clemensprovincie. De Effatagemeenschap heeft de bewuste keuze gemaakt om zich te engageren binnen het proces van intensievere samenwerking tussen redemptoristen en leken. De Effatagemeenschap zoekt actief mee naar nieuwe wegen om de spiritualiteit van de redemptoristen te hertalen binnen de huidige kerkelijke en maatschappelijke context. Trouw aan de bronnen en tegelijk vernieuwend en verfrissend. Binnen de Sint-Clemensprovincie zijn er tal van lekengroepen actief die zich door de redemptoristische spiritualiteit laten inspireren.
Voor meer informatie verwijzen we naar www.stclemens.org.

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be