regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Tabormoment

Tijd nemen om samen te verstillen in deze drukke en snelle tijden is een kostbaar iets.
Elke woensdagavond is er om 20u00 in de Taborkapel (zijkapel) van de “Broeders van Liefde” een kort gebedsmoment met een eenvoudige opbouw. Men heeft een openingsgebed, een psalm, een bijbeltekst of een andere inspirerende tekst waarbij iemand een korte duiding geeft. Nadien volgt er 15 minuten gezamenlijke stilte, tijd voor meditatie en gebed.
Het geheel wordt afgerond met een gebed. Na het gebedsmoment blijven we nog even napraten.

Vaak is deze stilte in het begin even wennen.
Maar mensen die hebben volgehouden zien het Tabormoment als een onmisbaar rustpunt in een intense week.

Iedereen is hierop van harte welkom: Stropkaai 38B, 9000 Gent.

Meer info: Chris Van Laere

PS: Er is géén Tabormoment tijdens de schoolvakanties.

Voorlopig is er géén Tabormoment meer op woensdagavond in Effata.
Wel is er een Tabormoment in FPC in Wondelgem (meer info zie onderaan)
.

Tabormonent

Wat betekent het Tabormoment voor mij?

pijl rechts   klik op de naam en je kunt het getuigenis lezen  pijl links

Bernadette Van Laere: “In Tabor heb ik de waarde van gebed en stilte opnieuw leren waarderen.”

Tot rust komen midden in de week. Kracht opdoen via gebed, via de Bijbel en het woord dat er gesproken wordt. Voor mij is het Tabormoment van onschatbare waarde. Midden in de week stil worden, nadenken, bidden en opnieuw energie opdoen om verder te doen. Ik heb er de waarde van gebed en stilte opnieuw leren waarderen. De weken dat het me niet lukt om aanwezig te zijn op het Tabormoment voel ik aan als een groot gemis. Het is een zegen, geen opgave voor mij om op woensdag te mogen aanwezig zijn op het Tabormoment. Heel rustig de Berg Tabor opgaan om tot stilte te komen, om daarna weer af te dalen en met nieuwe energie binnen te stappen in het leven van elke dag.


Frans Cornelis: "Tabor is: proberen om contact te maken, te luisteren naar God.”

Tabor is altijd een beetje thuis komen. De jas uitdoen, voelen dat je er mag zijn, dat je welkom bent. Ik heb er de psalmen ontdekt, leren waarderen. Getuigenis horen of brengen. Waar raakt God mij via deze tekst? Soms blij verwonderd om een nieuwe invalshoek. Soms herkenning. Soms gewoon er zijn. Met muziek en wierook de stilte in, geknield op een zitbankje, proberen de innerlijke stemmen tot rust te laten komen, proberen om contact te maken, te luisteren naar God ... De goede tien minuten stilte zonder welke Tabor, Tabor niet zou zijn, doen deugd en geven kracht. Zoals de verbondenheid in de vrije voorbeden met de mensen ver weg, met zorgen en vreugde. Zoals het hand in hand het Onze Vader bidden en het slotlied - danken of zegenen ....


Nicole VanCaeneghem: “Tabor is: er op bedacht zijn woord en symbool samen te gebruiken.”

Naast eucharistievieren, waarbij de hele gemeenschap wekelijks samenkomt rond woord, brood en beker, hebben wij ook nood aan per-soonlijk gebed. We oefenen dat liefst in door het samen te doen, omdat het er anders zeer moeilijk van komt. Samen: luisteren, bidden, zingen, stil zijn, er op bedacht woord en symbool samen te gebruiken.
Een Tabormoment volgt de structuur van het verhaal van de gedaanteverandering verteld in het evangelie volgens Marcus. Wij gaan op naar de berg (met woord en duiding). Wij verblijven op de berg (met een lang stil moment). We dalen de berg af en keren terug naar het dal van het leven (met voorbeden, onze vader en zegen).
We verlangen niet teveel van de voorganger, een van de aanwezigen die voorbereidt en leidt, zodat iedereen het gevoel krijgt welkom te zijn. En ook, dat iedereen de overtuiging krijgt: ook ík kan voorgaan.
Kom en zie, kom en luister, kom en ervaar!


Wouter Goderis: “Tabor is voor mij: dankbaarheid en tijd om na te denken.”

Ik ga naar Tabor uit dankbaarheid. Dank omdat er ergens een plaats is, waar ik mij thuis voel, en waar ik in stilte kan nadenken. Nadenken over wat de ‘voorganger’ getuigd heeft, nadenken over mijn dag in dat licht, nadenken over het gebed en de dank. Tijd geven aan wat echt belangrijk is.

Terug naar boven  Terug naar boven

 

Samenwerken met FPC rond een Tabormoment voor psychiatrische patiënten

Op initiatief en vraag van An Bert, katholiek pastor in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent (Wondelgem) aan onze Effatagemeenschap, is Chris Van Laere (in afspraak met de stuurgroep) met haar samengekomen om de vraag te bekijken hoe we vanuit onze gemeenschap zouden kunnen samenwerken rond het organiseren van een bezinningsmoment voor een groep geïnteresseerde patiënten van het centrum. Door de positieve ingesteldheid van het centrum o.a. naar de levensbeschouwing van de patiënten (door b.v. het beschikbaar stellen van een ruimte en de praktische medewerking bij het invullen van deze ruimte tot een stille ruimte) krijgen we de kans om met ons Tabormoment binnen het centrum creatief om te springen. Wel rekening houdend met de noden en de vragen van de deelnemende patiënten. Het zal in het begin dus zeker een zoeken en een groeien worden waarbij we elkaar leren vinden en ook kunnen verrijken.

        Praktische info

 

De verantwoordelijke katholieke pastor en de mensen van het FPC vertelden ons na de 1ste bijeenkomst op woensdag 12 oktober, hoe enorm ze het initiatief waarderen en uitkijken naar een volgend moment.

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be