regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

32ste zondag door het jaar - B - 2018 (10/11/2018)

 

Lezing: Mc 12, 38 - 44

38Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de ​schriftgeleerden​ die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39en een ereplaats willen in de ​synagogen​ en bij feestmaaltijden:40ze verslinden de ​huizen​ van de ​weduwen​ en zeggen voor de schijn lange ​gebeden​ op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’
41Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er ​geld​ in wierpen. Veel rijken gooiden veel ​geld​ in de kist. 42Er kwam ook een arme ​weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een ​quadrans. 43Hij riep zijn ​leerlingen​ bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme ​weduwe​ heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er ​geld​ in hebben gegooid; 44want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Bezinning                                                          

Het mag ons nooit gewoon lijken
hoe iemand elke morgen opnieuw
heel hartelijk
anderen het allerbeste wenst.

Het mag ons nooit gewoon lijken
hoe iemand met grote zorg
alles behartigt wat anderen
hem of haar durven vragen.

Het mag ons nooit gewoon lijken
hoe iemand fijngevoelig
anderen blijft verrassen
met een kleine attentie.

Het mag ons nooit gewoon lijken 
hoe mensen met een klein inkomen
grootmoedig delen met wie
ook veel moet missen.

Het mag ons nooit gewoon lijken
hoe mensen met veel problemen
hun eigen zorgen vergeten
om het voor anderen op te nemen.

In zoveel kleine dingen ervaren we
de diepste menselijkheid
die ons naar de Liefde van God verwijst.

   
printer     pdf   (11 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be