regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Doop van de Heer - C - 2019 (12/01/2019)

 

Lezing: Lc 3, 15 - 16.21 - 22

15Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riemen van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
21Heel het volk liet zich dopen, en toen ook Jezus was gedoopt en hij aan het bidden was, werd de hemel geopend 22en daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer, en er klonk een stem uit de hemel: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Bezinning                                                          

Het is het geheim van uw liefde, God,
en het verlangen van uw hart
om bij ons te zijn, 
om met ons het leven te delen.
In Jezus, uw Veelgeliefde,
zijt Gij één van de onzen geworden,
weerloos en kwetsbaar als een mensenkind.         
Hem herkennen we als uw Zoon,
onherroepelijk teken van uw menslievendheid.
Rondom Hem verzamelt Gij ons,
altijd weer opnieuw, als uw volk, uw Kerk.
Zie om naar uw Kerk.
Geef haar moed en geloof genoeg
om op uw woord te vertrouwen
en uit uw liefde te leven,
zodat ze iets betekenen kan voor de mensen.
Niet heersend maar dienend,
niet opdringerig maar overtuigend,
niet in haar recht, maar op haar plaats.
Geef dat zij, weerloos en kwetsbaar,
teken mag zijn van hoop en bevrijding
voor alle mensen.                                    

Jozef De Kesel

   
printer     pdf   (24 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be