regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

19de zondag door het jaar - A - 2020 (08/08/2020)

 

Lezing: Matteüs 14, 22 - 33  (NBV)

 

Meteen daarna gelastte hij de leerlingen in de boot te stappen en alvast vooruit te gaan naar de overkant, hij zou ook komen nadat hij de mensen had weggestuurd. Toen hij hen weggestuurd had, ging hij de berg op om er in afzondering te bidden. De nacht viel, en hij was daar helemaal alleen. De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de golven geteisterd. Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. Toen de leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit van angst. Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ Petrus antwoordde: ‘Heer, als u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot en liep over het water naar Jezus toe. Maar toen hij voelde hoe sterk de wind was, werd hij bang. Hij begon te zinken en schreeuwde het uit: ‘Heer, red me!’ Meteen strekte Jezus zijn hand uit, hij greep hem vast en zei: ‘Kleingelovige, waarom heb je getwijfeld?’ Toen ze in de boot stapten, ging de wind liggen. In de boot bogen de anderen zich voor hem neer en zeiden: ‘U bent werkelijk Gods Zoon!’

 

Bezinning                                    

God, onze Heer, ga met ons mee,
want de weg is ons deel.
De weg die ligt tussen het vertrouwde en het onbekende,
met een hart dat slingert
tussen de drift naar het nieuwe en het heimwee naar huis.
Met de stap die vertraagt bij ontgoocheling en ontmoediging
en verdappert bij vriendschap en ontmoeting.
God, onze Heer, ga met ons mee.


3de zondag van de Vasten > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

4de zondag van de Vasten > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

5de zondag van de Vasten > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

Palmzondag > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

Witte Donderdag > lees HIER

Goede Vrijdag > lees HIER

Paaszaterdag > lees HIER

2de Paaszondag > lees HIER

3de Paaszondag > lees HIER

4de Paaszondag > lees HIER

5de Paaszondag > lees HIER

6de Paaszondag > lees HIER

Hemelvaart > lees HIER

7de Paaszondag > lees HIER

Pinksteren > lees HIER

Drie-eenheid > lees HIER 


   
printer      pdf   (11 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2020  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be