regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Doop van de Heer - A - 2020 (11/01/2020)

 

Lezing: Matteüs 3, 13 - 17

 

13Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. 14Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’ 15Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’ Toen stemde Johannes ermee in. 16Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God als een duif op hem neerdaalde. 17En uit de hemel klonk een stem: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling)

 

Bezinning                                    

Hij is het!

Nog maar kort geleden
vierden we zijn geboorte.
En vandaag hebben we stilgestaan
bij zijn doop in de Jordaan
en wordt ons door de Doper
gezegd dat Hij het is.
Van Hem mogen we verwachten
dat Hij ons laat zien
wie God is.
Hij en niemand anders!
Hij laat zien,
dat God niet ver is,
maar levensnabij.
Hij is ons nabij,
waar wij de mist in gingen.
Hij is bij ons,
waar we te lijden hebben
van het leven.
Hij is het Lam van God,
even weerloos als wij.
Zo is Hij de Zoon van God geworden.
Hij is het: een mens naar Gods beeld en gelijkenis.

   
printer      pdf   (11 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be