regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

25ste zondag door het jaar - C - 2019 (21/09/2019)

 

Lezing: Lc 16, 1 - 13

 

161Hij richtte zich ook tot zijn leerlingen: ‘Er was eens een rijke man die een rentmeester had en te horen kreeg dat de rentmeester zijn eigendommen verkwistte. 2De rijke man riep de rentmeester bij zich en zei tegen hem: “Wat hoor ik over jou? Leg verantwoording af van je beheer, want je kunt niet langer rentmeester blijven.” 3Toen zei de rentmeester bij zichzelf: Wat moet ik doen nu mijn heer mij het beheer afneemt? Werken op het land kan ik niet, en voor bedelen schaam ik me. 4Maar ik weet al wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat de mensen, wanneer ik van mijn beheerderstaak ben ontheven, mij bij hen thuis ontvangen. 5Een voor een riep hij de schuldenaars van zijn heer bij zich. De eerste vroeg hij: “Hoeveel bent u mijn heer schuldig?” 6“Honderd vaten olijfolie,” antwoordde de schuldenaar. De rentmeester zei tegen hem: “Hier is uw schuldbewijs, ga zitten en maak er gauw vijftig van.” 7Daarna vroeg hij aan de volgende schuldenaar: “En u, hoeveel bent u schuldig?” “Honderd balen graan,” luidde het antwoord. De rentmeester zei: “Hier is uw schuldbewijs, maak er tachtig van.” 8En de heer prees de oneerlijke rentmeester omdat hij slim had gehandeld. De kinderen van deze wereld gaan immers slimmer met elkaar om dan de kinderen van het licht. 9Ook ik zeg jullie: maak vrienden met behulp van de valse mammon, opdat jullie in de eeuwige tenten worden opgenomen wanneer de mammon er niet meer is.
10Wie betrouwbaar is in het geringste, is ook betrouwbaar als het om veel gaat, en wie oneerlijk is in het geringste is ook oneerlijk als het om veel gaat. 11Als jullie onbetrouwbaar blijken in de omgang met de valse mammon, wie zal jullie dan werkelijk belangrijke dingen toevertrouwen? 12En als jullie onbetrouwbaar blijken met wat een ander toebehoort, wie zal jullie dan geven wat jullie zelf toekomt? 13Geen enkele knecht kan twee heren dienen: hij zal de eerste haten en de tweede liefhebben, of hij zal juist toegewijd zijn aan de ene en de andere verachten. Jullie kunnen niet God dienen én de mammon.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Bezinning                                                          

Wees slim en kies …Bezinning 21-09-2019

Waarop vertrouw je echt?
Waar haal je jouw veiligheid vandaan?
Is het je bankrekening, huis, positie of je netwerk?

Jezus daagt ons uit om “slim” te zijn.
Ga even rustig zitten en denk na.
Waar draait het echt om in het leven?
Voor Jezus is het antwoord helder:
“je leven lang met God wonen in een hemelse tent”.
Je hebt maar één leven.
Leef het voluit en zinvol.
En dat kan door God, 
die oneindig van je houdt de centrale plaats te geven.
Laat je doordringen van zijn liefde, nabijheid en betrokkenheid.

Als je echt op God vertrouwt en
dat vervlecht in je dagelijks leven
door gebed, stilte en zorg in kleine dingen,
dan zal je voluit en overvloedig leven.

Aan jou om nu echt God te kiezen,
en vanuit die keuze om te gaan met alles wat je bezit.
Als die keuze diep en doorleeft is zal je merken
dat je zal delen van wat je hebt
en dat met velen en steeds meer.

Aan jou de keuze:
Kies je voor een roeiboot of een zeilboot.
Als je kiest voor een roeiboot dan reken je op je eigen krachten,
op je bezit, op wat jij hebt.
Je gaat dan een lastig en vermoeiend leven tegemoet.
Als je kiest voor een zeilboot dan ben je dankbaar
om de zeilen die je hebt, maar je laat de wind zijn werk doen.
Je leeft aangedreven door Gods stuwende liefde.
Je leven wordt dan spannend en één groot avontuur.

Dus wees slim en maak de juiste keuze.

Walter – 19 september 2019

   
printer      pdf   (21 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be