regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

32ste zondag door het jaar - C - 2019 (09/11/2019)

Doop van Maurice

Lezing: 2 Tessalonicenzen 2, 16 - 3, 5

 

16Moge de Heer van de vrede zelf u altijd en op elke wijze vrede geven. De Heer zij met u allen.17Ik, Paulus, groet u in mijn eigen handschrift. Dat is in elke brief het waarmerk dat ik hem zelf geschreven heb. 18De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u allen.
31Voor het overige, broeders en zusters, bid voor ons. Bid dat het woord van de Heer zich elders even snel verspreidt en evenzeer geprezen wordt als bij u. 2 Bid ook dat wij worden behoed voor slechte en kwaadaardige mensen, want niet iedereen is betrouwbaar. 3Maar de Heer is trouw, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. 4De Heer geeft ons de overtuiging dat u doet wat wij u opdragen en dat zult blijven doen. 5Moge de Heer uw wil en verlangen richten op de liefde voor God en de standvastige trouw aan Christus.

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Bezinning                                    

Het zou mooi zijn

Het zou mooi zijn, Maurice,
als je later nog zou weten
hoeveel zon er vandaag scheen voor ons,
hoe alles er nieuw uitzag,
hoe mooi je was,
hoe gelukkig wij je droegen,
hoe liefdevol de ogen van je familie je volgden.

Het zou mooi zijn, Maurice,
als je later nog zou weten
hoe wij je vandaag beloofden
er altijd voor jou te zijn, wat er ook gebeurt,
hoe trots je meter en peter waren
omdat ze samen zorg voor jou willen dragen.

Het zou mooi zijn, Maurice,
als je later nog zou weten
wat we vandaag zegden:
"Ik, God, zal je naam schrijven in de palm van mijn hand"
en als jij je dan zou herinneren
hoe alle woorden vriendelijk waren en ruimte gaven,
hoe liefde en genegenheid afstraalden
van al deze mensen hier samen,
dan hoef je nooit hopeloos en alleen te zijn.

   
printer      pdf   (9 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be