regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Drie-Eenheid - B - 2018

 

Lezing: Mt. 28, 16 - 20

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd, en toen ze hem zagen bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

 

Bezinning                                                          

Ik geloof in Iemand die ik nooit heb gezien
en voor wie ik geen naam vind tenzij ‘God’.
Ik belijd Hem als schepper en bevrijder.

Ik geloof in Jezus Christus,
geboren als een mensenkind zoals wij
en tegelijk Gods welbeminde.
Hij wilde mensen bevrijden
van al wat verdrukt en vernedert.
Doorheen leven, dood en opstandig
leeft Hij voorgoed in ons midden.

Ik geloof in Zijn vrijmoedige Geest
die waait waar Hij wil,
structuren overstijgt
en niet wil wijken
uit het hart van mensen
die het vuur van het begin niet willen doven.

Ik geloof in de gemeenschap van Zijn volgelingen:
allen die Zijn boodschap hebben verstaan
en altijd onderweg blijven,
van duisternis naar licht.

Ik geloof in de voltooiing van al wat leeft,
in de bekroning van al het goede
dat nu al door mensen gedaan wordt.

(Auteur onbekend)

   
printer     pdf   (13 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be