regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

3de zondag van de vasten - C - 2019 (23/03/2019)

 

Lezing: Lc 13, 1 - 9

131Er waren op dat moment ook enkele mensen aanwezig die hem vertelden over de Galileeërs van wie Pilatus het bloed vermengd had met hun offers. 2Hij zei tegen hen: ‘Denken jullie dat die Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs, omdat ze dat ondergaan hebben? 3Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal op dezelfde wijze omkomen. 4Of die achttien die stierven doordat de Siloamtoren op hen viel – denken jullie dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen die in Jeruzalem wonen? 5Zeker niet, zeg ik jullie, maar als jullie niet tot inkeer komen, zul je allemaal net zo sterven als zij.’
6Hij vertelde hun deze gelijkenis: ‘Iemand had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant en ging kijken of de boom vrucht droeg, maar hij vond geen vijgen. 7Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” 8Maar de wijngaardenier zei: “Heer, laat hem ook dit jaar nog met rust, tot ik de grond eromheen heb omgespit en hem mest heb gegeven, 9misschien zal hij dan het komende jaar vrucht dragen, en zo niet, dan kunt u hem alsnog omhakken.”’

(NBV = Nieuwe Bijbelvertaling 2004)

 

Bezinning                                                          

Menslievende God,

Wij danken U voor uw grote barmhartigheid,
Voor de rijkdom aan goedheid en geduld
die in U leeft.
Altijd weer reikt Gij ons de hand
en wilt Gij ons groothartig vergeven
en nieuwe kansen schenken.

Wij danken U voor uw trouwe liefde,
voor de schat aan mildheid
en erbarmen die in U leeft.
Altijd weer roept Gij ons tot inkeer
en wilt Gij ons verharde hart soepel maken,
bereid tot edelmoedige bekering.

Wij danken U voor uw grenzeloze vriendschap,
voor de bron aan geborgenheid
en zorg die in U leeft.
Altijd weer wekt Gij ons op tot vertrouwen
en moedigt Gij ons aan om haat te doen wijken
voor vrede
en om ons te bevrijden van wanhoop.

Wij danken U voor uw grote barmhartigheid
die voor ons hoorbaar en voelbaar leeft
in de woorden en daden van Jezus Christus,
uw Zoon en onze lieve Heer.

Amen.

Eric Seghers o. praem.
Uit: scheurkalender Kerk&Leven – 19/2/2015

   
printer      pdf   (24 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be