regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

34ste zondag door het jaar - A - 2020 (21/11/2020)

Van witte schapen en zwarte geiten ...

Lezing: Matteüs 25, 31 - 46  (NBV)

Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen, zal hij plaatsnemen op zijn glorierijke troon. Dan zullen alle volken voor hem worden samengebracht en zal hij de mensen van elkaar scheiden zoals een herder de schapen van de bokken scheidt; de schapen zal hij rechts van zich plaatsen, de bokken links. Dan zal de koning tegen de groep rechts van zich zeggen: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”
Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.”
Daarop zal hij ook de groep aan zijn linkerzijde toespreken: “Jullie zijn vervloekt, verdwijn uit mijn ogen naar het eeuwige vuur dat bestemd is voor de duivel en zijn engelen. Want ik had honger en jullie gaven mij niet te eten, ik had dorst en jullie gaven me niet te drinken. Ik was een vreemdeling en jullie namen mij niet op, ik was naakt en jullie kleedden mij niet. Ik was ziek en zat in de gevangenis en jullie bezochten mij niet.”
Dan zullen ook zij antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, als vreemdeling of naakt, ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor u gezorgd?” En hij zal hun antwoorden: “Ik verzeker jullie: alles wat jullie voor een van deze onaanzienlijken niet gedaan hebben, hebben jullie ook voor mij niet gedaan.” Hun staat een eeuwige bestraffing te wachten, de rechtvaardigen daarentegen het eeuwige leven.’

 

Bezinning                                    

Het levensexamen

Als je student was en toevallig achter de vragen van je eindexamen zou komen, zou je jezelf een geluksvogel vinden en de antwoorden grondig bestuderen.
Het leven is een proef en aan het eind moet er ook een examen worden afgelegd.
Maar de oneindige liefde van God heeft ons al gezegd wat de vragen zullen zijn:
“Ik had honger en je hebt me te eten gegeven. Ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven”.
Deze “werken van barmhartigheid” zullen de stof voor het examen zijn.
In die werken ziet God of we Hem werkelijk hebben liefgehad,
door Hem te dienen in onze zuster en onze broeder.
Een warme oproep om dit samen te proberen de komende dagen.
Door bruggen te bouwen met iedereen die zich rondom ons solidair inzet.
Door liefde te geven aan wie geen liefde kan teruggeven.
Door extra zorg en warmte te geven aan wie dicht bij ons leeft.
Laten we samen studeren voor dit eindexamen van het leven …
ons droom is dat elk van ons zou slagen …
met de hulp van Gods warme genade en geïnspireerd door Jezus zijn praktijkvoorbeeld.

Walter Van Wouwe


3de zondag van de Vasten > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

4de zondag van de Vasten > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

5de zondag van de Vasten > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

Palmzondag > lees HIER de inleiding op de lezing, de lezing zelf en de homilie.

Witte Donderdag > lees HIER

Goede Vrijdag > lees HIER

Paaszaterdag > lees HIER

2de Paaszondag > lees HIER

3de Paaszondag > lees HIER

4de Paaszondag > lees HIER

5de Paaszondag > lees HIER

6de Paaszondag > lees HIER

Hemelvaart > lees HIER

7de Paaszondag > lees HIER

Pinksteren > lees HIER

Drie-eenheid > lees HIER printer      pdf   (496 kB)

Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2020  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be