regenboog

 

 

 

 effata
gemeenschap van christenen onderweg  

 


 

Wekelijkse viering

Elke zaterdag om 18u30 komen we samen in de kapel van de Broeders van Liefde voor de viering.
Deze viering is het sleutelmoment van de gemeenschap.
We volgen de evangelielezingen van het liturgische jaar en proberen het schriftwoord te verbinden met ons dagelijks leven.
De sterke tijden zoals advent en vasten krijgen bijzondere aandacht.
De zang is een dragend gegeven van elke viering.
Hoewel Effata over een enthousiast koor beschikt, treedt het koor eerder uitzonderlijk op in de vieringen.
De koorleden nemen gewoon deel aan de vieringen waardoor iedereen wordt aangemoedigd om mee te zingen.
De vieringen zijn warm, hartelijk en uitnodigend.

Iedereen is van harte welkom op elke viering. Na elke viering word je uitgenodigd op een gratis tasje koffie.
Plaats van gebeuren: Stropkaai 38B, 9000 Gent.

Vanaf zaterdag 8 april 2017 gaan alle vieringen door in de Clemenspoort - De Parel, Overwale 3, 9000 Gent.

Er zijn géén vieringen tijdens de maand juli.

viering

 

Wat betekent het voor jong en oud om de vieringen mee te maken?

pijl rechts   klik op de naam en je kunt het getuigenis lezen  pijl links

Voor de familie Hertens-Leroy: Wout: “Omdat ik de kaarsen mag aansteken en de schaal en de beker mag dragen!”

Wout: Ik vind het leuk omdat ik de kaarsen mag aansteken en omdat ik de schaal en de beker mag dragen en omdat er een jeugdlokaal is. Pieter: Ik kom graag naar Effata omdat de misvieringen erg mooi zijn en de liederen wonderlijke teksten hebben.
Leen: Ik kom graag naar Effata omdat het rustgevend is. Na zo een drukke week kan een viering wel deugd doen.
Lies: Ik kom graag naar Effata omdat de kinderen er veel mogen doen.
Mieke en Vincent: De vieringen bij Effata geven rust, een pak inspiratie en kracht om de nieuwe week te starten. Samen zingen, samen                                  bidden en samen luisteren, creëren een sterk gemeenschapsgevoel. We voelen ons gedragen en thuis.


Elien Vanderhaegen: “Vieren in een hechte groep en elkaar oprecht ‘Vrede’ te kunnen wensen!”

Voor mij zijn de vieringen in Effata: thuiskomen.
Tot rust komen na een zware schoolweek en even alleen maar stilstaan bij de woorden van Guido en van God. Vieren in een hechte groep door samen, kinderen, jongeren, volwassenen, onze ‘gasten’, rond het altaar te staan en door elkaar oprecht ‘vrede’ te wensen.
Het gevoel hebben dat niets moet maar alles mag, waarbij je omringd wordt door mensen die je graag zien en die je blij maken.
Kortom: vrij mogen zijn in een groep waar mensen je nemen zoals je bent!


Annette Loete: “Heel bruikbare, herkenbare taal voor elke dag!”

Waarom ik naar de viering kom? Om mij altijd opnieuw te laten raken door Gods belofte dat Hij bij mij is als ik kies voor mensen, als ik mij kwetsbaar durf opstellen.
In alle toonaarden wordt mij duidelijk gemaakt, dat wij er zijn voor elkaar, dat dit de essentie is. Iedere week opnieuw die bevestiging horen en meemaken, geen hoogdravende woorden maar heel bruikbare, herkenbare taal voor elke dag en het besef er niet alleen voor te staan, dit stimuleert mij om te komen.


Ignace Rogiers: “Rond de tafel de verrezen Jezus herkennen in taal en teken!”

Samenkomen, iedere week opnieuw, met anderen, die ook hopen en verlangen naar “echt” leven. Ons leven van iedere dag op het evan-gelie leggen, de vreugde en de kwetsuren, groot en klein, en rond de tafel de verrezen Jezus herkennen in taal en teken, in de levensechte gezangen, in mekaars betrachting om altijd opnieuw te beginnen en  te herbeginnen, en ons bemind weten door een God voor altijd.
Altijd opnieuw is het jammer als we er een keer níet kunnen bij zijn.


Lut Gevaert: “Voelen dat je nieuwe energie nodig hebt!”

Vieringen geven mij aan dat er meer is dan wat ons vroeger uit het evangelie verteld werd .We krijgen in de viering een vertaling van dat evangelie naar de huidige tijd, op mensenmaat, met een boodschap die je voor een tijdje meeneemt of niet.
Je probeert vaker en regelmatig te komen omdat je voelt dat je nieuwe energie nodig hebt, dat er af en toe eens in het vuur moet gepookt worden. Die energie krijg je ook door, in en met een gemeenschap, waar mensen je graag zien en - omgekeerd - jouw gevoel versterken en  bevestigen. Aan vieringen en dit samenzijn terugdenken, doet je weer nadenken en laat je weer toe niet op hol te slaan in sommige dagdagelijkse banaliteiten.


Marilou Arents: “Je krijgt er deugddoende vitamines om te leven in het voetspoor van Jezus van Nazareth!”

Je bent er welkom. Je ontmoet gelijkgestemden. Je wordt geboeid door het woord van het evangelie en vooral: je krijgt er een duiding bij die je helpt te leven in de voetsporen van Jezus van Nazareth. Je krijgt er als het ware deugddoende vitamines. De gezangen met zinnige teksten, de samenzang. De babbel ná de viering. Je kunt er mensen in vertrouwen nemen, je vreugde en je verdriet delen met jong en oud: je kunt er zijn wie je bent, onder echte vrienden.


Terug naar boven  Terug naar boven

regenboogvoetbalk


© 2003 - 2017  ~  Effata, Overwale 3 bus 3, B 9000 Gent  ~  + 32 (0)496 25 48 07 (Fons)  ~  + 32 (0)495 41 03 23 (Chrisje)  ~  info@effata.be